Årsaksfaktor-modellen: En modell for fremtiden

På torsdag denne uken fremmet jeg et innlegg som satte fokus på de årsaksfaktorene som er grunnleggende for problemer vi har stått ovenfor historisk sett, og fortsatt står ovenfor. I forbindelse med dette, diskuterte jeg alt fra enkle utfordringer til kompliserte og sammensatte problemstillinger som så sees på som eksakt det, sammensatt. Utvalgte fokusområder kan utvikles og bedre, men et sammensatt problem vil forsatt vedvare. Som innbygger, bedriftseier og politiker må en stoppe å skylde på hverandre, og heller se på hva vi kan gjøre for hverandre.

Gjennom dette innlegget vil jeg fremme et egetutviklet verktøy. Jeg har enkelt utvnevnt den som årsaksfaktor-modellen. Denne modellen ser på de grunnleggende utfordringer som må diskuteres for å komme frem til det dyptliggende, sammensatte og reelle problemet i utfordringen.

Les videre

Reklamer

3 grunnleggende årsaksfaktorer for verdenssamfunnets mest komplekse utfordringer

Nøkkelord: Årsaksfaktorer, Grådighet, Knapphet, Sjalusi, Utfordringer, Verdenssamfunnet

En foredragsholder fortalte meg for noen år siden en historie, og brukte noen interessante og velvalgte ord: En kvinne observerte en dag en edderkopp hengende oppe i hjørnetaket på rommet, og tenkte straks at om jeg bare tar bort edderkoppen forsvinner problemet. Dagen etterpå kom etterkoppen tilbake, kanskje var det støv i området som var problemet, eller kanskje var det fluer som kom inn gjennom det åpne vinduet?

To dager senere var det nok en edderkopp hengende i hjørnet, selv om gårsdagens edderkopp var blitt tatt bort, støvet var vasket, og vinduet var lukket. Det var altså 3 overliggende løsninger på et grunnleggende problem. Før hun gikk for dagen, observerte hun at lyset ofte sto på om kvelden, og trykket på bryteren for å slå av lyset. Dag 3 var kommet, og som en overraskelse var edderkoppen borte. Kvinnen måtte altså ned 4 lag for finne en grunnleggende løsning på problemet.

Jeg vil at du har denne historien i bakhodet, når du leser dette innlegget. Les videre

Norges samfunnsforvaltnings- og infrastrukturfond – et håp?

Arbeidsledigheten øker, økonomiske forskjeller øker, antall fattige øker m.m.

På samme tid må man aldri glemme at det er mye bra som skjer i Norge. Vi må aldri kun se det negative, man må også vite at det er mye positivt rundt oss, og det er lov å være fornøyd med situasjonen. I det seneste året har jeg fundert over hva som må til for at Norge, både statlig og privat, sammen, skal klare å endre utviklingen i samfunnet forøvrig. Jeg har alltid hatt en tro på lokalsamfunnet og dens styrker, fordi det er de lokale som kjenner de lokale.

I denne sammenheng vil jeg utvikle fondet Norges samfunnsforvaltnings- og infrastrukturfond som, på omkring et år, tar bort NRK-lisensen og igangsetter 190-380 prosjekteter hver 1-2 måned. I tillegg vil dette fondet skape minimum 20 jobber, lokalisert utenfor sentrale by-strøk. Alt basert på folket som arbeidsgivere. Hvordan skal dette gjøres? Les videre

Hvorfor blir normal atferd kategorisert som symptomer som former diagnoser?

Etter å ha startet på studiet endringsledelse ved Universitetet i Stavanger, har mye spennende hendt. Jeg var bestemt på å gjøre dette studiet om til det beste det kunne bli, og med det fokusere 100% på hva som måtte gjøres. Det mest spennende med studiet er at det kontinuerlig er kritiske blikk på normaliserte og aksepterte teorier. Dette gjorde at jeg ble utrolig interessert i å finne fagteori som tok opp kritiske problemstillinger, mot det som i dag sees på som allmenn praksis. Les videre

3 steg til en bedre væremåte på sosiale medier

Etter mine 5 år på skolebenken, har jeg etterhvert innsett at internett er noe jeg må forholde meg til om jeg vil det eller ikke. Det er idag flere bedrifter og personer som lever hele sitt liv på internett, og på samme tid bruker enorme summer på å gjøre seg selv likt. Det er også flere individer som i all hovedsak er på sosiale medier på grunn av de selv føler de må være der, og dette kommer tydelig frem i måten de arbeider på ovenfor egne kunder og ekstern tydelighet. Når det kommer frem i mediene at bedrifter sletter dårlige kommentarer eller svarer med samme mynt tilbake til frustrerte kunder, bør det tas opp til vurdering om sosiale medier er noe for dem. Les videre